Giá Hosting

giahosting

Giá Hosting

giahosting.vn là website cập nhật giá thuê hosting tại các nhà cung cấp ở Việt Nam. Các thông tin về: RAM, CPU, dung lượng, ổ cứng, backup, khuyến mãi, giá thành,… luôn được cập nhật mới sau 15′.

TopNhà cung cấpGóiĐăng kýCPU (Core)RAM (GB)Dung lượng (GB)Ổ cứngBackupGiảm giáGiá hiện tại (VND)
1vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re10.50.1SSDHàng ngày0%60,000
2vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re111SSDHàng ngày40%188,400
3vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re11.52SSDHàng ngày40%253,200
4vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re124SSDHàng ngày40%512,400
5vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re248SSDHàng ngày40%966,000
6vietnixVietnixHosting Giá Rẻvietnix.vn/hosting-gia-re468SSDHàng ngày40%1,095,600
7vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting111NVMeHàng ngày30%295,200
8vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting122NVMeHàng ngày30%446,400
9vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting222NVMeHàng ngày30%522,200
10vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting233NVMeHàng ngày30%748,800
11vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting233NVMeHàng ngày30%900,000
12vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting244NVMeHàng ngày30%1,126,800
13vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting444NVMeHàng ngày30%1,656,000
14vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting466NVMeHàng ngày30%2,260,800
15vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting488NVMeHàng ngày30%3,016,800
16vietnixVietnixHosting Cao Cấpvietnix.vn/web-hosting81010NVMeHàng ngày30%4,150,800
17vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting115NVMeHàng ngày5%1,528,800
18vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting2210NVMeHàng ngày5%2,041,200
19vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting2315NVMeHàng ngày5%3,067,200
20vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting3425NVMeHàng ngày5%4,093,200
21vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting6850NVMeHàng ngày5%7,171,200
22vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting81250NVMeHàng ngày5%8,197,200
23vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting101650NVMeHàng ngày5%9,223,200
24vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting162450NVMeHàng ngày5%11,275,200
25vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting243675NVMeHàng ngày5%14,353,200
26vietnixVietnixBusiness Hostingvietnix.vn/business-hosting3648100NVMeHàng ngày5%20,509,200
27azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting111SSDHàng ngày0%348,000
28azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting111SSDHàng ngày0%540,000
29azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting11.53SSDHàng ngày0%780,000
30azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting1.51.56SSDHàng ngày0%1,140,000
31azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting2210SSDHàng ngày0%1,440,000
32azdigiAZDIGIHosting Giá Rẻazdigi.com/pro-hosting2315SSDHàng ngày0%2,388,000
33azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting1115SSDHàng ngày0%468,000
34azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting12UnlimitedSSDHàng ngày0%1,188,000
35azdigiAZDIGIUnlimited Hostingazdigi.com/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng ngày0%3,240,000
36azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting111SSDHàng ngày0%660,000
37azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting11.52SSDHàng ngày0%1,068,000
38azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting1.524SSDHàng ngày0%1,560,000
39azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting1.52.56SSDHàng ngày0%1,908,000
40azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting2310SSDHàng ngày0%2,760,000
41azdigiAZDIGITurbo Cloud Hostingazdigi.com/turbo-cloud-hosting2415SSDHàng ngày0%4,200,000
42azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting2415NVMeHàng ngày0%2,592,000
43azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting4625NVMeHàng ngày0%4,512,000
44azdigiAZDIGIBusiness Hostingazdigi.com/business-hosting6850NVMeHàng ngày0%8,064,000
45azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting2215NVMeHàng ngày0%2,868,000
46azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting2425NVMeHàng ngày0%4,320,000
47azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting4635NVMeHàng ngày0%5,880,000
48azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting4845NVMeHàng ngày0%7,080,000
49azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting61055NVMeHàng ngày0%8,640,000
50azdigiAZDIGIPremium Business Hostingazdigi.com/premium-business-hosting81265NVMeHàng ngày0%9,840,000
51azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting6835NVMeHàng ngày0%6,600,000
52azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting81045NVMeHàng ngày0%9,000,000
53azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting101260NVMeHàng ngày0%11,400,000
54azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting141680NVMeHàng ngày0%14,400,000
55azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting1620100NVMeHàng ngày0%17,400,000
56azdigiAZDIGITurbo Business Hostingazdigi.com/turbo-business-hosting1824120NVMeHàng ngày0%21,600,000
57tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting10.50.1SSDHàng ngày0%108,000
58tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting10.751SSDHàng ngày0%516,000
59tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting112SSDHàng ngày0%948,000
60tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting11.54SSDHàng ngày0%1,428,000
61tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting226SSDHàng ngày0%2,148,000
62tinohostTinoHostHosting Giá Rẻtinohost.com/cloud-hosting22.58SSDHàng ngày0%2,508,000
63tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting111SSDHàng tuần0%300,000
64tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting11UnlimitedSSDHàng tuần0%948,000
65tinohostTinoHostUnlimited Hostingtinohost.com/cloud-hosting/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng tuần0%2,148,000
66tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc111NVMeHàng ngày0%948,000
67tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc124NVMeHàng ngày0%2,268,000
68tinohostTinoHostHosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/hosting-epyc226NVMeHàng ngày0%2,760,000
69tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc2220NVMeHàng ngày0%4,068,000
70tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc2430NVMeHàng ngày0%5,028,000
71tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc4650NVMeHàng ngày0%6,708,000
72tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc4870NVMeHàng ngày0%7,428,000
73tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc61090NVMeHàng ngày0%8,148,000
74tinohostTinoHostBusiness Hosting EPYCtinohost.com/cloud-hosting/business-hosting-epyc812120NVMeHàng ngày0%11,028,000
75inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting1120SSDHàng tuần0%588,000
76inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting21UnlimitedSSDHàng tuần0%1,428,000
77inetiNETHosting Giá Rẻinet.vn/hosting/web-hosting22UnlimitedSSDHàng tuần0%3,588,000
78inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting2210SSDHàng tuần0%2,748,000
79inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting4420SSDHàng tuần0%4,788,000
80inetiNETBusiness Hostinginet.vn/hosting/business-hosting6640SSDHàng tuần0%8,388,000
81inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting4435NVMeHàng ngày0%5,388,000
82inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting6850NVMeHàng ngày0%8,988,000
83inetiNETTurbo Business Hostinginet.vn/hosting/turbo-business-hosting101070NVMeHàng ngày0%11,988,000
84bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/10.50.1SSDHàng ngày0%60,000
85bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/111SSDHàng ngày5%285,000
86bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/112SSDHàng ngày5%444,600
87bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/124SSDHàng ngày5%786,600
88bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/226SSDHàng ngày5%1,128,600
89bkhostBKHOSTHosting Giá Rẻbkhost.vn/hosting/gia-re/2210SSDHàng ngày5%1,470,600
102bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/111NVMeHàng ngày15%399,000
103bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/121NVMeHàng ngày15%741,000
104bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/222NVMeHàng ngày15%1,425,000
105bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/232NVMeHàng ngày15%2,109,000
106bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/232NVMeHàng ngày15%3,363,000
107bkhostBKHOSTHosting Linuxbkhost.vn/hosting/linux/333NVMeHàng ngày15%4,275,000
90bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/111NVMeHàng ngày5%558,600
91bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/122NVMeHàng ngày5%1,014,600
92bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/224NVMeHàng ngày5%1,470,600
93bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/236NVMeHàng ngày5%1,653,000
94bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/3310NVMeHàng ngày5%2,485,200
95bkhostBKHOSTWordPress Hostingbkhost.vn/hosting/wordpress/3315NVMeHàng ngày5%1,438,800
96bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/2215NVMeHàng ngày15%2,565,000
97bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/2425NVMeHàng ngày30%3,150,000
98bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/4635NVMeHàng ngày35%4,095,000
99bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/4845NVMeHàng ngày35%5,265,000
100bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/61055NVMeHàng ngày35%6,435,000
101bkhostBKHOSTHosting Cao Cấpbkhost.vn/hosting/doanh-nghiep/81265NVMeHàng ngày40%7,020,000
108VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re0.50.50.3SSDHàng ngày0%180,000
109VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re110.8SSDHàng ngày0%360,000
110VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re1.513SSDHàng ngày0%660,000
111VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re21.510SSDHàng ngày0%1,320,000
112VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re2215SSDHàng ngày0%1,140,000
113VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re2320SSDHàng ngày0%1,500,000
114VinahostVinahostHosting Giá Rẻvinahost.vn/thue-hosting-gia-re3435SSDHàng ngày0%1,350,000
126VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting1120SSDHàng ngày0%480,000
127VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting12UnlimitedSSDHàng ngày0%1,140,000
128VinahostVinahostUnlimited Hostingvinahost.vn/unlimited-hosting22UnlimitedSSDHàng ngày0%1,530,000
115VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re1.512SSDHàng ngày0%1,020,000
116VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re21.55SSDHàng ngày0%1,740,000
117VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re2.5210SSDHàng ngày0%1,380,000
118VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re3315SSDHàng ngày0%1,770,000
119VinahostVinahostWordPress Hostingvinahost.vn/wordpress-hosting-gia-re4420SSDHàng ngày0%2,430,000
120VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd348SSDHàng ngày0%2,160,000
121VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd4615SSDHàng ngày0%1,680,000
122VinahostVinahostBusiness Hostingvinahost.vn/hosting-doanh-nghiep-ssd6830SSDHàng ngày0%1,440,000
123VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd4512SSDHàng ngày0%2,850,000
124VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd5720SSDHàng ngày0%4,104,000
125VinahostVinahostHosting Thương Mại Điện Tửvinahost.vn/hosting-thuong-mai-dien-tu-ssd81050SSDHàng ngày0%6,840,000
129mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting10.52SSDHàng tuần0%588,000
130mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting10.753SSDHàng tuần0%948,000
131mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting116SSDHàng tuần0%1,188,000
132mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting1.51.510SSDHàng tuần0%1,788,000
133mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting2215SSDHàng tuần0%3,228,000
134mắt bãoMắt BãoPremium Cloud Hostingmatbao.net/hosting/cloud-hosting3320SSDHàng tuần0%4,788,000
135pa vietnamPA Việt NamHosting Giá Rẻpavietnam.vn/vn/cheap-hosting10.51SSDHàng tuần0%192,000
136pa vietnamPA Việt NamHosting Giá Rẻpavietnam.vn/vn/cheap-hosting1120SSDHàng tuần0%492,000
137pa vietnamPA Việt NamHosting Giá Rẻpavietnam.vn/vn/cheap-hosting21UnlimitedSSDHàng tuần0%1,428,000
138pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting112NVMeHàng tuần0%456,000
139pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting114NVMeHàng tuần0%660,000
140pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting115NVMeHàng tuần0%912,000
141pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting117NVMeHàng tuần0%1,188,000
142pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting1.51.510NVMeHàng tuần0%1,704,000
143pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting2215NVMeHàng tuần0%2,760,000
144pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting2.5320NVMeHàng tuần0%4,908,000
145pa vietnamPA Việt NamHosting Chuyên Nghiệppavietnam.vn/vn/hosting3430NVMeHàng tuần0%5,796,000
146pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao225NVMeHàng tuần0%1,440,000
147pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao237NVMeHàng tuần0%2,856,000
148pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao2.5315NVMeHàng tuần0%4,248,000
149pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao3320NVMeHàng tuần0%5,700,000
150pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao3.5330NVMeHàng tuần0%6,984,000
151pa vietnamPA Việt NamHosting Chất Lượng Caopavietnam.vn/vn/hosting-chat-luong-cao4435NVMeHàng tuần0%9,456,000
152pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting3.5450NVMeHàng tuần0%12,600,000
153pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting4470NVMeHàng tuần0%22,680,000
154pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting55100NVMeHàng tuần0%35,280,000
155pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting66200NVMeHàng tuần0%45,360,000
156pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting77400NVMeHàng tuần0%65,520,000
157pa vietnamPA Việt NamSupper Hostingpavietnam.vn/vn/super-hosting881000NVMeHàng tuần0%89,400,000
158hostingerHostingerHosting Giá Rẻhostinger.vn/web-hosting10.7550SSDHàng tuần76%298,800
159hostingerHostingerHosting Giá Rẻhostinger.vn/web-hosting11100SSDHàng tuần72%538,800
160hostingerHostingerHosting Giá Rẻhostinger.vn/web-hosting21.5200SSDHàng tuần60%958,800
164hostingerHostingerWordPress Hostinghostinger.vn/wordpress-hosting10.7550SSDHàng tuần76%298,800
165hostingerHostingerWordPress Hostinghostinger.vn/wordpress-hosting11100SSDHàng tuần72%538,800
166hostingerHostingerWordPress Hostinghostinger.vn/wordpress-hosting21.5200SSDHàng ngày60%958,800
167hostingerHostingerWordPress Hostinghostinger.vn/wordpress-hosting23200SSDHàng ngày58%3,358,800
161hostingerHostingerCloud Hostinghostinger.vn/cloud-hosting23200SSDHàng ngày59%2,880,000
162hostingerHostingerCloud Hostinghostinger.vn/cloud-hosting46250SSDHàng ngày51%5,880,000
163hostingerHostingerCloud Hostinghostinger.vn/cloud-hosting612300SSDHàng ngày29%20,398,800
168123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re111.2SSDHàng ngày0%399,000
169123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re112SSDHàng ngày0%570,000
170123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re124SSDHàng ngày0%1,140,000
171123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re128SSDHàng ngày0%2,394,000
172123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re1210SSDHàng ngày0%2,565,000
173123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re126SSDHàng ngày0%1,710,000
174123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re2212SSDHàng ngày0%2,280,000
175123host123HOSTHosting Giá Rẻ123host.vn/hosting-gia-re2418SSDHàng ngày0%3,420,000
176123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting125SSDHàng ngày0%1,368,000
177123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting2410SSDHàng ngày0%2,850,000
178123host123HOSTWordPress Hosting123host.vn/wordpress-hosting2320SSDHàng ngày0%3,990,000
179hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.50.3HDDHàng ngày0%215,000
180hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.50.5HDDHàng ngày0%365,000
181hostvnHostvnHosting Giá Rẻhostvn.net/web-hosting/hosting-gia-re10.51HDDHàng ngày0%695,000
182hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux110.5SSDHàng ngày0%253,980
183hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux111SSDHàng ngày0%428,400
184hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux112SSDHàng ngày0%816,000
185hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux113SSDHàng ngày0%1,295,400
186hostvnHostvnHosting Linuxhostvn.net/web-hosting/hosting-linux1110SSDHàng ngày0%3,029,400
187hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting112SSDHàng ngày0%918,000
188hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting115SSDHàng ngày0%1,836,000
189hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting2210SSDHàng ngày0%3,060,000
190hostvnHostvnWordPress Hostinghostvn.net/web-hosting/wordpress-hosting3415SSDHàng ngày0%5,100,000
191vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re111NVMeHàng ngày0%150,000
192vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re115NVMeHàng ngày0%500,004
193vhostvHostHosting Giá Rẻvhost.vn/hosting/hosting-gia-re1110NVMeHàng ngày0%1,200,000
194vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting0.50.250.6NVMeHàng ngày0%324,000
195vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting0.80.381.2NVMeHàng ngày0%648,000
196vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting10.52NVMeHàng ngày0%1,032,000
197vhostvHostBusiness Hostingvhost.vn/hosting/business-hosting116NVMeHàng ngày0%1,548,000
198vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting1120SSDHàng tuần0%1,800,000
199vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting3350SSDHàng tuần0%4,200,000
200vhostvHostMautic Hostingvhost.vn/hosting/mautic-hosting88100SSDHàng tuần0%11,988,000
201kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1110SSDHàng tuần0%523,200
202kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1150SSDHàng tuần0%763,200
203kdataKDATACloud Hostingkdata.vn/cloud-hosting1.51.5100SSDHàng tuần0%1,435,200
208bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress111SSDHàng ngày0%570,000
209bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress111.5SSDHàng ngày0%889,200
210bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress11.52SSDHàng ngày0%1,254,000
211bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress11.53SSDHàng ngày0%1,653,000
212bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress225SSDHàng ngày0%2,280,000
213bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress22.58SSDHàng ngày0%2,850,000
214bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress32.515SSDHàng ngày0%4,446,000
215bknsBKNSWordPress Hostingbkns.vn/hosting/hosting-wordpress32.530SSDHàng ngày0%5,700,000
204bknsBKNSNVMe Hostingbkns.vn/hosting/dich-vu-nvme-hosting112NVMeHàng ngày0%570,000
205bknsBKNSNVMe Hostingbkns.vn/hosting/dich-vu-nvme-hosting123NVMeHàng ngày0%1,080,000
206bknsBKNSNVMe Hostingbkns.vn/hosting/dich-vu-nvme-hosting236NVMeHàng ngày0%1,536,000
207bknsBKNSNVMe Hostingbkns.vn/hosting/dich-vu-nvme-hosting2410NVMeHàng ngày0%2,622,000
216hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re111NVMeHàng ngày0%600,000
217hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re228NVMeHàng ngày0%960,000
218hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re332NVMeHàng ngày0%1,500,000
219hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re12UnlimitedNVMeHàng ngày0%1,800,000
220hosting vietHosting ViệtHosting Giá Rẻhostingviet.vn/hosting-gia-re23UnlimitedNVMeHàng ngày0%2,760,000

Có nhiều dịch vụ lưu trữ web cho doanh nghiệp lựa chọn, phù hợp với quy mô và nhu cầu phát triển. Dưới đây, giahosting.vn sẽ tóm tắt chi phí giá thuê hosting 1 năm như sau:

Loại hosting

Chi phí thuê / năm

Shared hostingTừ 60,000đ/năm
VPSTừ 960,000đ/năm
Máy chủ vật lýTừ 36,000,000đ/năm

Hosting (hay lưu trữ web) là một dịch vụ trực tuyến giúp bạn xuất bản trang web hoặc ứng dụng web của mình lên môi trường Internet.

Khi bạn đăng ký dịch vụ lưu trữ (Hosting), là bạn thuê một vị trí trên máy chủ để chứa tất cả các tệp và dữ liệu mà trang web của bạn cần để chạy.

Máy chủ là một máy tính vật lý chạy liên tục để trang web của bạn luôn hoạt động và sẵn sàng cho mọi người truy cập. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của máy chủ, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công nguy hiểm và chuyển nội dung (văn bản, hình ảnh, tệp) từ máy chủ sang trình duyệt của người dùng.

Từ phía nhà cung cấp

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sẽ chuẩn bị máy chủ phục vụ cho người dùng lưu trữ. Bằng cách chia sẻ tài nguyên trên máy chủ vào các không gian lưu trữ nhỏ hơn. Những không gian lưu trữ này được gọi là Hosting.

Tùy theo gói mà người dùng đăng ký mà nhà cung cấp sẽ cấu hình các gói hosting này phù hợp cho người dùng sử dụng. Nhà cung cấp sẽ điều chỉnh các thông số này khi người dùng có nhu cầu mở rộng, nâng cấp.

Từ phía người dùng

Người dùng khi thuê Hosting khi quản lý chỉ cần tải tệp lên Hosting và định cấu hình để chúng hoạt động. Người dùng có thể truy cập vào Hosting từ thiết bị được nối mạng bằng cách gửi yêu cầu tới tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ (Hosting).

Hosting sẽ gửi trả lại tệp được yêu cầu tương ứng. Trong quá trình sử dụng, nếu gói Hosting cần gia hạn, người dùng phải liên hệ hoặc gửi Ticket để nhà cấp hỗ trợ bạn gia hạn.

Shared Hosting

Shared Hosting là loại lưu trữ web phổ biến nhất và là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp nhỏ và người dùng sử dụng viết blog, hay làm các website cá nhân. Khi bạn nghe thuật ngữ “Web Hosting hay Hosting,….”, thì đều được biết đến là Shared Hosting. Bạn chia sẻ tài nguyên máy chủ với các khách hàng khác của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Các trang web được đặt trên cùng một máy chủ để chia sẻ tài nguyên và bộ nhớ, sức mạnh xử lý, dung lượng ổ đĩa,….

Cloud Hosting

Lưu trữ đám mây (Cloud Hosting) cho đến nay đang là giải pháp đáng tin cậy nhất trên thị trường vì nó dường như hoàn toàn không có downtime. Với Cloud Hosting, nhà cung cấp của bạn sở hữu một nhóm hay một cụm máy chủ. Các tệp và tài nguyên được phân phối giữa các máy chủ. Khi một trong các máy chủ đám mây bị quá tải hoặc có bất kỳ sự cố nào phát sinh, lưu lượng truy cập của bạn sẽ tự động được chuyển đến và xử lý trên một máy chủ khác của cụm đó cloud đó.

VPS Hosting

VPS hay Máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server) là một loại lưu trữ ảo cũng được chia sẻ máy chủ với người dùng khác, nhưng điểm khác biệt so với Shared Hosting là nhà cung cấp dịch vụ VPS của bạn sẽ chia các phân vùng trên máy chủ cho bạn. Điều này có nghĩa là thiết lập một không gian riêng trên máy chủ vật lý với bộ nhớ và sức mạnh bộ xử lý của riêng bạn. Trên thực tế, VPS phù hợp cho các doanh nghiệp cỡ trung bình và các trang web đang phát triển nhanh. Và bạn có thể toàn quyền sử dụng và quản trị mà không ảnh hưởng đến các website đang lưu trữ cùng một máy chủ vật lý.

Dedicated Hosting

Máy chủ chuyên dụng (Dedicated Hosting) là máy chủ vật lý của riêng bạn, trên đó tất cả tài nguyên được dành riêng cho bạn sử dụng. Do đó, một máy chủ chuyên dụng cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát máy chủ và hoàn toàn linh hoạt trong việc sử dụng. Bạn có thể định cấu hình máy chủ theo ý thích của mình, chọn hệ điều hành và phần mềm để sử dụng cũng như cài đặt môi trường lưu trữ chuyên dụng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trên thực tế, một máy chủ chuyên dụng cũng mạnh mẽ như một máy chủ riêng mà bạn mua bên ngoài.

WordPress Hosting

WordPress Hosting cũng là một dạng Shared Hosting được thiết kế cho chủ sở hữu trang web WordPress. Máy chủ của bạn được định cấu hình dành riêng cho WordPress và trang web của bạn đi kèm với các plugin được cài đặt sẵn, chẳng hạn như các plugin bảo mật và bộ nhớ đệm. Cấu hình tùy chỉnh tối ưu cho website WordPress, trang web của bạn sẽ tải nhanh hơn và chạy nhanh chóng mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

WordPress Hosting thường đi kèm với nhiều tính năng liên quan đến WordPress, chẳng hạn như theme WordPress được thiết kế tùy chỉnh, trình tạo trang kéo và thả (Elementor) và các công cụ khác. Đặc biệt, các máy chủ được tối ưu hóa để chạy WordPress và sẽ hiệu quả hơn khi cài đặt và chạy trên mã nguồn WordPress.

SEO Hosting

SEO Hosting cũng là một dạng Shared Hosting nhưng đặc biệt là SEO Hosting cho phép một tài khoản lưu trữ chạy nhiều trang web, mỗi trang web là một địa chỉ IP riêng biệt. Điều này giúp các backlink giữa các website trở nên uy tín hơn trong quá trình tối ưu hóa SEO. Giúp website của bạn nâng cao thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm thông tin phổ biến như Google, Yahoo, Bing.

Dưới đây là bản tóm tắt về sự khác nhau giữa Hosting và VPS:

Nội dungHostingVPS
Tài nguyênMỗi website trên Hosting đều phải chia sẻ tài nguyên trên máy chủ với nhiều tài khoản Hosting khácMáy chủ VPS có các chức năng độc lập giống như máy chủ chuyên dụng. So với Hosting thì lượng tài nguyên của máy chủ ảo VPS lớn hơn rất nhiều, vì website được sử dụng toàn bộ tài nguyên của VPS, mà không cần phải chia sẻ với nhiều tài khoản khác như Hosting.
Khả năng mở rộngTài nguyên lưu trữ được chia sẻ và hạn chế, khiến nó khó mở rộng hơn. Nếu máy chủ có tài nguyên thì Hosting mới mở rộng được, ngược lại tài nguyên máy chủ không thể mở rộng được.Khối lượng tài nguyên của VPS là do ứng dụng công nghệ ảo hóa, mỗi VPS được sử dụng độc lập nên khả năng mở rộng cao hơn so với Hosting. Tuy nhiên, khả năng mở rộng của VPS cũng bị giới hạn bởi máy chủ. Khả năng mở rộng không giới hạn và dễ dàng hơn nếu bạn sử dụng Cloud VPS
Chi phíTiết kiệm chi phí vì chi phí bảo trì máy chủ sẽ được chia đều cho tất cả người dùngChi phí của một VPS là vừa phải. Mặc dù sử dụng VPS sẽ làm tăng chi phí quản lý và bảo trì nhưng VPS có tính bảo mật cao và đảm bảo số lượng truy cập vào website lớn.
Quản lýCác khả năng dễ quản lý không yêu cầu nhiều kiến thức kỹ thuật và kỹ thuậtKiến thức và kỹ năng quản lý là bắt buộc. Tuy nhiên, giờ đây người dùng có thể nhờ đến sự hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ để tự mình quản lý VPS.
Hiệu năngHiệu suất lưu trữ là đủ tốt cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân. Người dùng máy chủ có quyền truy cập hạn chế vào hệ thống và khi một trang web có lưu lượng truy cập lớn, tốc độ xử lý và hiệu suất của trang web sẽ bị ảnh hưởng bởi các trang web khác trên cùng một máy chủ.Một VPS chỉ chạy trên một máy chủ vật lý. Do đó, người dùng có toàn quyền truy cập vào hệ thống và sẽ không bị ảnh hưởng khi lưu lượng truy cập vào trang web tăng lên. Tốc độ xử lý và hiệu suất của VPS cao hơn rất nhiều so với Hosting
Bảo mậtHosting kém an toàn hơn do chia sẻ tài nguyên và Hosting. Có nhiều lỗ hổng bảo mật và trang web rất có thể bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi tin tặc.VPS giống như một máy chủ độc lập nên tính bảo mật cao hơn Hosting. Khi một VPS bị Hacker tấn công thì các VPS khác trong cùng hệ thống ít bị ảnh hưởng và lây nhiễm mã độc hơn

Nếu website của bạn không yêu cầu cao về giao diện, tốc độ, băng thông và bảo mật tuyệt đối thì hosting giá rẻ là lựa chọn phù hợp. Hosting giá rẻ có chất lượng vừa đủ, không quá rẻ như hosting miễn phí nhưng cũng không quá chuyên nghiệp như Hosting Cao Cấp. Biết được tính chất của website và các tiêu chuẩn cần đảm bảo, bạn sẽ chọn được dịch vụ hosting phù hợp.

Thông số cơ bản

Dung lượng (Disk Space)

Bất kỳ gói Hosting nào cũng có thông số này, đây là một thuật ngữ chỉ dung lượng Hosting, tương tự như dung lượng của ổ cứng hay USB trên máy tính của bạn. Mỗi gói hosting có dung lượng khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng, miễn là không vượt quá hạn mức của nó thì bạn có toàn quyền upload/download file, mã nguồn trên gói hosting này.

Băng thông (Bandwidth)

Băng thông là tổng lưu lượng tải lên/tải xuống tệp được lưu trữ trong vòng 1 tháng. Khi băng thông khả dụng của Hosting vượt quá giới hạn trong 1 tháng, website của bạn sẽ báo lỗi 502 Dịch vụ bị quá tải tạm thời. Do đó, bạn phải tính toán hợp lý lượt truy cập website trong tháng để chọn Hosting có băng thông nhiều hay ít.

Addon Domain

Là số lượng tên miền bổ sung được thêm vào lưu trữ của bạn. Với addon domain, host của bạn sẽ được chia thành nhiều host nhỏ hơn để chứa số lượng addon domain đó. Bạn có thể sử dụng tài nguyên dữ liệu của hosting một mình (khác với tài nguyên web) bằng tên miền chính của bạn. Bạn có một trang web hoàn toàn mới, nhưng hosting của bạn sẽ phải đảm nhận nhiều hơn vì nó cắt giảm dung lượng cho Ram và CPU. Vì vậy, nếu sử dụng chức năng này, bạn cần dung lượng gói Hosting lớn và cấu hình mạnh.

Subdomain

Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền. Tên miền phụ được tạo hoàn toàn miễn phí và hoạt động giống như tên miền thực. Tên miền phụ (hay tên miền phụ) ra đời nhằm giải quyết chi phí đăng ký tên miền và giúp bạn tạo nhiều trang web ở các khu vực khác nhau trên tên miền chính của mình.

Parked Domain

Là số lượng tên miền chạy song song với tên miền chính trên host. Nó sử dụng cùng tài nguyên dữ liệu máy chủ (cùng tài nguyên mạng) làm miền chính. Khi người dùng vào miền công viên hoặc miền chính, cả hai đều trả về một trang web có cùng nội dung.

Tài khoản Email

Là số tài khoản email hiện có theo tên miền chạy trực tiếp trên host. Vì là email dưới Hosting nên không được ưa chuộng và thường có dung lượng nhỏ, dễ bị blacklist, độ ổn định kém.

FTP

Là cổng giao tiếp để bạn truyền tải và quản lý các tập tin, thư mục như hình ảnh, văn bản, âm thanh, video,… ngoại trừ cơ sở dữ liệu, có sẵn trên máy tính chủ. Tất cả các gói hosting bạn sử dụng có hỗ trợ phần mềm quản lý như cPanel hay DirectAdmin đều hỗ trợ FTP qua cổng kết nối mặc định 21 (cổng này có thể thay đổi nếu nhà cung cấp dịch vụ hosting của bạn thay đổi cổng).

Tài khoản SQL

Chính là số lượng cơ sở dữ liệu (Database) của gói Hosting. Thông thường, các gói hosting giá rẻ sẽ có 1 cho MySQL tương ứng với website đang chạy.

Thông số nâng cao

CPU

Là thông số cho CPU và tỷ lệ phần trăm CPU được sử dụng bởi máy chủ. Thông số này càng cao đến ngưỡng 1/1 thì trang web tải càng chậm. Thông thường, các nhà cung cấp chia nhiều gói trong đó phần trăm CPU thay đổi từ 75% đến 250%.

RAM

Đây là thông số tương tự như máy tính của bạn. Gói host nào cũng có thông số Ram, có thể share Ram với host khác hoặc dùng thanh Ram riêng. Chỉ số này càng cao, trang web của bạn sẽ càng mạnh mẽ và mượt mà.

Number of Process

Đây là thông số tổng của tiến trình chạy trên Hosting. Thông thường, các nhà cung cấp ẩn thông tin này trong khoảng 50-200 quy trình. Nếu vượt quá ngưỡng tham số này, người dùng sẽ nhận được lỗi 500 hoặc 503 khi truy cập website.

I/O (Input/Output)

Đó là giới hạn của tốc độ truyền dữ liệu từ máy chủ đến người dùng, tính bằng Kb/s. Chỉ số càng cao, người dùng tải trang web càng nhanh, thêm vào trải nghiệm người dùng tốt hơn.

SSL

Chứng chỉ SSL là một giao thức mã hóa thông tin từ thiết bị của người dùng đến một trang web. Mỗi chứng chỉ SSL chỉ được tạo cho một trang web. Thông thường, các nhà cung cấp lớn luôn cài đặt sẵn Let’s Encrypt SSL miễn phí khi bạn mua bất kỳ gói hosting nào. Tuy nhiên, nếu bạn muốn an tâm và tăng tính chuyên nghiệp cho website của mình, bạn nên mua SSL cao cấp với nhiều tính năng hơn.

Inodes

Là số lượng tệp tối đa trong thư mục được quản lý của bạn. Thông số này thường chỉ xuất hiện trên Unlimited Hosting, vì nó là Unlimited Hosting và nhà cung cấp sẽ tìm một thông số nào đó để giới hạn, tránh các hành vi phá hoại dung lượng Hosting. Tuy nhiên với các gói hosting thông thường thì thông số này thường rất cao (trung bình 250.000 Inodes) nên bạn đừng quá lo lắng về nó. Nếu bạn cần tạo thêm tệp trên máy chủ, nếu có lý do chính đáng, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp bản nâng cấp của mình.

IP riêng

Mỗi máy chủ sẽ luôn có một địa chỉ IP mặc định cố định. Nếu cần, bạn có thể mua thêm IP để xử lý các công việc cụ thể, chẳng hạn như làm webmail hoặc làm một trang web IP khác như blog/trang vệ tinh. Thông thường các nhà cung cấp sẽ bán IP khác Class D vì nó phổ biến, tuy nhiên nếu bạn muốn dùng làm blog hoặc site vệ tinh để SEO thì nên mua IP khác Class C.

PHP Version

Là ngôn ngữ lập trình mà Hosting hỗ trợ website nhiều nhất, có nhiều phiên bản cho bạn lựa chọn. Các nhà cung cấp thường có các phiên bản PHP 4x -5x, phiên bản mới nhất là PHP 7.1. Ngoài ngôn ngữ PHP, Hosting luôn hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác như HTML, .NET, JS, Java,…

Hosting Việt Nam là dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi các công ty quản lý máy chủ trong nước. Máy chủ trong nước không cần giao tiếp qua cáp quang biển nên tốc độ xử lý và truyền tải thông tin cũng rất tốt.

Ưu điểm

 • Tốc độ truy cập tốt: Do khoảng cách địa lý xa nên băng thông trong nước lớn.
 • Việc thanh toán đơn giản và thủ tục nhanh chóng.
 • Dễ dàng tiếp cận với bộ phận hỗ trợ khách hàng hơn nếu có sự cố xảy ra.
 • Truy cập thông tin mà không có rào cản ngôn ngữ.

Nhược điểm

Bạn cần phải chọn dịch vụ khách hàng của bạn một cách cẩn thận. Hiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ hosting tại Việt Nam. Một số công ty khởi nghiệp sẽ không hỗ trợ bạn tốt do thiếu kinh nghiệm.

Hosting dùng để lưu trữ nội dung website, dịch vụ mail, FTP,… Nếu không có hosting thì website chỉ có thể chạy trên máy tính của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem và sử dụng trang web này. Với dịch vụ lưu trữ web, trang web của bạn có thể được tìm kiếm và truy cập bởi bất kỳ ai có tên miền (domain name) hoặc địa chỉ IP chính xác.

Chọn loại Hosting

Như đã nói ở trên, hiện tại có 5 loại hosting:

 • Shared Hosting
 • VPS
 • Cloud Hosting
 • Hosting WordPress
 • Hosting SEO

Theo nhu cầu của bạn, chọn loại lưu trữ phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối ưu hóa chi phí tốt nhất cùng với các tính năng tuyệt vời như thời gian hoạt động, cài đặt bằng một cú nhấp chuột…, Mắt Bão khuyên bạn nên chọn dịch vụ lưu trữ đám mây. Hoặc WordPress hosting nếu website của bạn chạy trên WordPress và bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, bảo mật và tối ưu tốt nhất cho website WordPress của mình.

Chọn gói Hosting phù hợp theo nhu cầu

Tôi cũng mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và chọn gói hosting phù hợp cho trang WordPress của mình. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi sẽ chia sẻ một số tiêu chí lựa chọn và cân nhắc dưới đây:

 • Dung lượng lưu trữ: Mỗi gói hosting có một dung lượng khác nhau hay còn gọi là dung lượng lưu trữ. Bạn cần chọn gói cước có dung lượng phù hợp với nhu cầu của mình. Xem xét số lượng tên miền bạn thêm vào dịch vụ lưu trữ.
 • Băng thông: tổng lưu lượng truy cập tệp đường lên và đường xuống trong vòng một tháng lưu trữ.
 • HDD/SSD: So với HDD, hosting sử dụng SSD có chi phí cao hơn giúp website đạt tốc độ truy cập cao hơn.
 • Uptime: Là thời gian Hosting duy trì hoạt động. Thời gian hoạt động càng cao, lưu lượng truy cập vào trang web càng nhiều.
 • Vị trí máy chủ: Nếu khách truy cập của bạn chủ yếu ở Việt Nam, bạn nên sử dụng dịch vụ lưu trữ web ở quốc gia đó. Vì hosting trong nước sẽ nhanh hơn so với hosting nước ngoài.

Cân nhắc giá các gói hosting sao cho hợp lý. Tránh tình trạng giá rẻ không đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lãng phí tài nguyên bằng cách chọn một gói đắt đỏ.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Chọn nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt, hoạt động 24/7 và có thể hỗ trợ nhanh chóng nếu người dùng gặp sự cố về hosting.

Đặc biệt với lưu trữ đám mây, điều này rất quan trọng. Nếu website của bạn đột ngột cần nâng cấp tài nguyên hosting, bạn phải liên hệ ngay với nhà cung cấp. Tránh tạo cho người dùng trải nghiệm không tốt khi truy cập website. Quá trình nâng cấp dịch vụ lưu trữ đám mây chỉ mất vài phút, nhanh hơn các loại dịch vụ lưu trữ khác. Vì vậy việc liên hệ với nhà cung cấp khi có vấn đề phát sinh là rất quan trọng.

Nhóm dịch vụ khách hàng phải có khả năng phản hồi khách hàng thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau:

 • Ticket
 • Social
 • Livechat

1. Vietnix

Thương hiệu Vietnix đã gia nhập thị trường Việt Nam hơn 10 năm, gói hosting được đánh giá cao của Vietnix tích hợp công nghệ tường lửa chống DDoS được phát triển đặc biệt với nhiều tính năng vượt trội: tùy chỉnh rule linh hoạt, tự động phát hiện và ngăn chặn tấn công,…

Hiện tại nhà cung cấp có 3 gói hosting bao gồm: Hosting giá rẻ, Hosting cao cấp, Hosting doanh nghiệp. Đặc biệt, chỉ từ 5.000đ/tháng, bạn sẽ nhận được theme và plugin WordPress bản quyền trị giá 800 USD/năm, miễn phí truyền dữ liệu, miễn phí SSL, hỗ trợ 24/7 từ đội ngũ kỹ thuật tận tình. Trường trung học được chứng nhận cPanel…

Hosting của Vietnix sử dụng công nghệ LiteSpeed Enterprise, kết hợp với ổ cứng SSD 100% giúp tăng tốc độ website lên gấp 10 lần. Tường lửa chống DDoS, kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo Imunify360 bảo vệ toàn diện trước các cuộc tấn công vào website, tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày đảm bảo an toàn dữ liệu,…

2. Mắt Bão

Tự hào là đơn vị đi đầu trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường và đưa ra giải pháp phù hợp. Dianbao là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có thị phần lớn nhất trong ngành. Ngoài ra Mắt Bão còn là nhà đăng ký tên miền lớn thứ 3 tại Việt Nam sau FPT và PA.

Mắt Bão có lợi thế là có trung tâm dữ liệu riêng (ODS) và đặt máy chủ tại Singapore. Dịch vụ hosting của Dianbao ứng dụng các công nghệ như: Cpanel, Plesk, SSD, CXS, CloudLinux, …. Ngoài ra, tốc độ sử dụng nhanh và hệ thống bảo mật tốt nhất là những điểm cộng của Hosting Mắt Bão.

3. PA Việt Nam

PA Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đầu tiên và nhà đăng ký tên miền hàng đầu của Việt Nam. PA Việt Nam cung cấp nhiều loại hình dịch vụ hosting khác nhau để khách hàng lựa chọn như: Hosting giá rẻ, Hosting chung, Hosting chất lượng cao, Hosting siêu cấp, Hosting Dotvn….

Tùy vào nhu cầu của bạn, PA Việt Nam sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn gói dịch vụ hosting phù hợp. Ngoại trừ việc Hosting “quá nhanh và quá nguy hiểm” thì khách hàng có thể yên tâm rằng nó an toàn tuyệt đối. Khi sử dụng dịch vụ lưu trữ của PA Việt Nam, bạn sẽ được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với tính chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới thông qua dịch vụ khách hàng, trò chuyện trực tiếp, email, v.v.

4. Hostinger

Nếu bạn đang tìm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ giá rẻ, đừng bỏ qua thương hiệu Hostinger. Đây là công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập từ năm 2004. Định vị kinh doanh của Hostinger là cung cấp dịch vụ lưu trữ “giá rẻ” cho khách hàng Việt Nam.

Các dịch vụ lưu trữ chìa khóa trao tay của Hostinger được tích hợp đầy đủ với các hệ thống đo lường phi băng thông của dịch vụ lưu trữ web. Ngoài ra, các gói lưu trữ cao cấp dành cho doanh nghiệp đi kèm với băng thông không giới hạn. Bạn sẽ được đăng ký tên miền miễn phí. Không chỉ vậy, bạn còn được trải nghiệm dung lượng ổ cứng SSD và số lượng trang web, MySQL, v.v. gần như không giới hạn

5. AZDIGI

AZDIGI là thương hiệu được điều hành bởi Thạch Phạm, một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực CNTT. Thạch Phạm chuyên hướng dẫn từ cơ bản đến chuyên sâu về tạo website, VPS, quản trị hosting. AZDIGI là công ty chuyên về dịch vụ hosting, VPS và tên miền chuyên nghiệp.

AZDIGI đưa ra nhiều khuyến mãi cho khách hàng mới. SSD Hosting là gói lưu trữ được thiết kế đặc biệt cho khách hàng doanh nghiệp và là một trong những dịch vụ phổ biến nhất của AZDIGI. Lưu trữ SSD này đi kèm với bảng điều khiển cPanel và nhiều tính năng có sẵn. Đặc biệt, hosting này không giới hạn tài nguyên (Esltic Site).

Copyright© 2022 giahosting.vn. All Reserved.